İl Müdürlükleri 2. Grup Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi

2 Mart 2017Paylaş
a-A+

      Bakanlık merkez teşkilatında 2016 yılı itibariyle kullanımına başlanan Yeni Elektronik Belge Yönetim Sisteminin taşraya yaygınlaştırılması kapsamında  20-24 Şubat 2017  tarihleri arasında Kızılcahamam / Ankara  ilinde EBYS Eğitici Eğitimi düzenlenmiştir. Program, 20 Şubat 2017 Pazartesi günü, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı Nadir Halıcı’nın açılış konuşması ile başlamıştır. 96 personelin katılım sağladığı eğitim kapsamında elektronik belge yönetim süreçleri , elektronik imza temin ve kullanım süreçleri,  uygulamalı olarak anlatılmıştır. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin taşraya yaygınlaştırılması ile kağıt israfı ve posta masraflarının azaltılması, hesap verilebilirliğin, şeffaflığın ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.


Haberin Fotoğrafları