İl Müdürlükleri 1. Grup Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi

16 Şubat 2017Paylaş
a-A+
     Bakanlık merkez teşkilatında 2016 yılı itibariyle kullanımına başlanan Yeni Elektronik Belge Yönetim Sisteminin taşraya yaygınlaştırılması kapsamında  05-10 Şubat  2017 tarihleri arasında Kızılcahamam / Ankara  ilinde EBYS Eğitici Eğitimi düzenlenmiştir. 33  ilden toplam 106 personelin katılım sağladığı eğitim kapsamında elektronik belge yönetim süreçleri , elektronik imza temin ve kullanım süreçleri,  uygulamalı olarak anlatılmıştır. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin taşraya yaygınlaştırılması ile kağıt israfı ve posta masraflarının azaltılması, hesap verilebilirliğin, şeffaflığın ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.

Haberin Fotoğrafları