Birimlerimiz

3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 6, 16 ve 28 inci maddesine göre kurulan Bilgi İşlem Daire Başkanlığının teşkilatı ekli (1) sayılı cetvel ve (2) sayılı teşkilat şemasında gösterilmiştir.
 
Daire Başkanlığı,  bu Yönergenin 1’inci maddesinde yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere, iki (2) Daire Başkanı Yardımcılığı ve dokuz (9) Bağlı Birimden oluşur. Bu Bağlı Birimler şunlardır;
 

  • Yazılım Geliştirme Birimi,
  • Ağ Yönetimi Birimi,
  • Sistem Yönetimi Birimi,
  • Donanım ve Destek Birimi,
  • Bilgi Güvenliği Birimi,
  • Teknoloji ve Proje Yönetimi Birimi,
  • Uygulama Sunucuları ve Portal Yönetimi Birimi,
  • Veritabanı Yönetimi Birimi,
  • Yönetim Hizmetleri Birimi.