Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı

İnternet Üzerinden Ücretsiz Görüşme (Voip) ve Sanal Özel Ağ Projesi Hayata Geçirildi 03 Ocak 2010

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü hizmet kalitesini yükseltmek ve hızlı bir şekilde işlemlerini yürütmek maksadıyla teknolojinin sağladığı imkânlardan faydalanmayı kendisine gaye edinmiştir. Son yıllarda birçok farklı bilişim projesi, E-devlet uygulamaları ve sistem altyapısındaki değişiklikler ile SYDGM ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının iş ve işlemlerini kolaylaştırılmış, iş süreçleri kısaltılmıştır. Bu maksatla geliştirilen projelerden biri de "İnternet Üzerinden Ücretsiz Görüşme (VOIP) ve Uçtan Uca Sanal Özel Ağ" projesidir.

İnternet Üzerinden Ücretsiz Görüşme ve Uçtan Uca Sanal Özel Ağ projesi sayesinde SYDGM ile ülke genelinde her il ve ilçede kurulu bulunan 973 adet SYD Vakfı arasında İnternet üzerinden ses network'u oluşturulmuş, iletişim hem daha kolay hem de sıfır maliyetle gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

voip01

Çağdaş ve etkin bir çalışma ortamı sağlamak konusunda en önemli etkenlerden biri olan iletişim kurma ihtiyacı, çağımızın en son haberleşme teknolojileri kullanılarak karşılanmış, vakıfların SYDGM tarafından geliştirilen uygulamalara daha hızlı ve güvenli bir network altyapısı üzerinden erişmeleri sağlanmıştır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetim Bilgi Sistemleri birimi tarafından tamamlanan proje Ekim 2008'de başlatılmış ve Haziran 2009'da son Vakfın da sisteme dahil edilmesiyle yaklaşık 9 aylık bir süreçte tamamlanmıştır.

Söz konusu VOIP projesinin tamamlanması aşağıdaki safhalardan oluşmaktadır.

  • Genel Müdürlüğün mevcut network altyapısı incelendi.
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının internet altyapısı, band genişlikleri, bilgisayar ve ağ durumları envanteri çıkarıldı.
  • Kurumsal internet çıkışı yoğunluk testleri gerçekleştirildi. Kurumsal hat 8 Mbit hızdan 50 Mbit hıza yükseltildi.
  • Tüm site to site vpn bağlantılarının sonlandırılacağı 5000 vpn destekli bir güvenlik duvarı sistem odasına konumlandırıldı.
  • Voip projesinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan Ip santral yatırımı yapıldı.
  • Ülke genelinde tüm vakıfları kapsayacak bir IP ve Subnet topolojisi tasarlandı.
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının her birine tek tek Statik IP başvuruları yaptırılarak Site to Site VPN için öncelikli altyapı gereksinimi karşılanmıştır.
  • Başta Ankara vakıfları olmak üzere yaklaşık olarak 30 vakıfta pilot çalışmalar gerçekleştirildi.
  • Tüm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kurulumların başlatılması için Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetim Bilgi Sistemleri Birimince bir çalışma birimi kuruldu. Dağıtımlar ve kurulumlar gerçekleştirilerek proje sonlandırıldı.

Proje kapsamında tüm yurt çapındaki vakıfların internet bağlantıları üzerinden her bir vakıf'a 1 Adet IP set kurarak hem birbirleri ile hem de SYDGM merkez binası ile ücretsiz olarak telefon haberleşmesi sağlanmaktadır. Toplamda yaklaşık olarak 1200 adet IP set ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü iletişim ağı tamamen mevcut internet altyapısını kullanarak ücretsiz hale getirilmiş ve ülke genelinde dâhili bir iç santral gibi çalışması sağlanmıştır.

Haziran 2009 itibarıyla ülke genelindeki 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birbirleriyle ve SYDGM ile ücretsiz olarak telefon görüşmesi yapmaktadır.

VOIP projesi gerçekleştirilirken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ülke genelindeki tüm vakıfları VPN (Sanal Özel Ağ) tüneller ile aynı network omurgasında birleştirmeyi hedeflemiştir.  Tüm vakıflar internete kendi ADSL yönlendiricileri (router) üzerinden çıkarken Genel Müdürlüğün sunduğu uygulamalara iç ağdan erişmektedir. Böylelikle vakıflar tarafından kullanılan adsl internet band genişliği yoğunluktan etkilenmemektedir.

Weekly' Graph (30 Minute Average)

voip02.560px


Max Average Current
In 11.1 Mb/s (22.3%) 3060.7 kb/s (6.1%) 964.3 kb/s (1.9%)
Out 48.8 Mb/s (97.7%) 4989.1 kb/s (10.0%) 649.0 kb/s (1.3%)

 

Monthly' Graph (2 Hour Average)

voip03.560px


Max Average Current
In 11.1 Mb/s (22.3%) 2442.2 kb/s (4.9%) 664.4 kb/s (1.3%)
Out 48.8 Mb/s (97.7%) 4115.8 kb/s (8.2%) 624.0 kb/s (1.2%)

 

Söz konusu omurga altyapısı sayesinde intranet hizmetleri sunulmaya başlanabilmiştir.  Güvenlik gerektiren tüm uygulamalar intranet üzerinden sunulurken, sadece vakıf bilgisayarlarından erişilebilir hale getirilmiştir.  Uygulamaların güvenlik gereksinimleri bir seviye daha yukarı taşınmıştır. Tüm vakıf bilgisayarları ve Genel Müdürlük bilgisayarları ile yaklaşık olarak 5000 adet bilgisayar artık aynı ağda gibi davranmaya başlamıştır.

Kurumsal bir iç omurganın proje kapsamında oluşturulması kuruma farklı açılımlarda sağlamıştır. Örneğin intranet omurgası sayesinde Genel Müdürlük tarafından yeni kurulan Yardım Masası (HELP DESK) hizmeti vakıf kullanıcılarımızın sadece 4 haneli 6000 numarasını çevirerek teknik destek alması imkânını gündeme getirmiştir. Vakıf kullanıcıları yardım masası çağrı merkezini arayarak her türlü bilişim sorununu görüşebilmekte, ücretsiz bir şekilde dakikalarca sorununa ilişkin olarak destek almakta ve gerektiğinde yardım masası personeli tarafından bilgisayar ekranları uzaktan oturum açılıp karşılıklı görüntülenerek çözümler üretilebilmektedir.

voip04.560px

Söz konusu proje ülkemizde 973 nokta ile ücretsiz görüşme sağlanan başarılı ilk uygulama olma özelliği taşımaktadır. Yeni kurulan ağ altyapısına geçen vakıflarımızın bazı  uygulamalarımıza eski network altyapısına göre 50 kat daha hızlı erişim sağlayacağı bir ağ topolojisi değişikliği gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi çok dağıtık yapıda bulunan bu network altyapısını ve IP telefon bağlantı durumlarını daha etkin bir biçimde takip etmek amacıyla bir coğrafi bilgi sistemi geliştirmiştir.

voip05.560px

Geliştirilen uygulama sayesinde tüm SYD vakıfları Türkiye haritası üzerinde bağlantı durumlarına göre çizilmekte ve aynı coğrafi bilgi sistemi üzerinden vakıflarda bulunan modemler tek bir tuşla görüntülenip yönetilebilmektedir.

voip06.560px

Ağ  bağlantı durumlarını takip eden yazılım Yönetim Bilgi Sistemleri HelpDesk birimi bilgisayarlarından sürekli olarak takip edilmekte ve sorun olan vakıflara en kısa sürede müdahale edilmektedir.

SYDGM tarafından gerçekleştirilen VOIP projesinin, kullanıma açılacak olan ''144 Alo Sosyal Yardım Hattı'' Çağrı Merkezinin etkin, hızlı ve bütünleşik olarak çalışmasında çok önemli  bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Çağrı merkezine gelen çağrıların, niteliliğine bağlı olarak, çağrı merkezi personelinin gelen talepleri ve şikayetleri anlık olarak ilgili vakıf merkezlerine iletmesi hedeflenmektedir.

İstatistik verilerine bakıldığında tüm vakıfların bu hizmetten oldukça yoğun olarak yararlandığı, gerek vakıf merkezlerinin, gerekse SYDGM 'nin maddi olarak planlanandan daha fazla kamu yararı sağladığı anlaşılmıştır. Projenin ilk yılı olmasına rağmen 1.2 milyon TL katma değer sağlayacağı öngörülmektedir.