Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı

Projeler

Projeler

Bütünleşik Yardım Hizmetleri Projesi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TÜBİTAK, gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve yardıma muhtaç kimselerin sunulan imkanlardan kolaylıkla faydalanmalarını sağlamak amacıyla “Bütünleşik Yardım Hizmetleri Projesi” isminde yeni bir bilgi takip programı geliştirmiştir. Bu yazılım sisteminin amacı; ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan; eğitim, sağlık, barınma, yakacak, gıda ve aile yardımlarının tek bir bilgisayar sistemi üzerinden takip edilmesidir.

 

Detay için;

http://g222.uekae.tubitak.gov.tr/butunlesik/dokuman/BilgilendirmeDokumani.pdf

 

SOYBİS: Bir e-devlet uygulaması olan SOYBİS, yardım başvurusu yapan vatandaşların muhtaçlıklarını ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından temin/tespit etme ve mükerrer yardımların önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası (online) veri paylaşımını sağlamak amacıyla SYDGM tarafından 6 aylık çalışma sonucunda hayata geçirildi.

 

SOYBİS vasıtasıyla sosyal yardım için müracaat eden vatandaşlarımızın TC kimlik numaraları girilerek:

 

1-) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS veri tabanından adres bilgileri, nüfus-aile-kişi kayıt örnekleri ve olay bilgileri,

2-) İŞKUR veri tabanından kişinin İŞKUR'a kayıtlı olup olmadığı, İşsizlik Sigortası, Kısa Çalışma Ödeneği ve İş Kaybı Tazminatı alıp almadığına ilişkin bilgileri,

3-) Vakıflar Genel Müdürlüğü veri tabanından kişinin Muhtaç Aylığı alıp almadığına ilişkin bilgileri,

4-) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü veri tabanından kişinin Evde Bakım Aylığı alıp almadığına ilişkin bilgileri,

5-) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü veri tabanlarından kişinin Şartlı Nakit Transferi, Gelir Getirici Proje ve diğer yardımlardan yararlanıp yararlanmadığıyla alakalı bilgileri,

6-) Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından kişinin sosyal güvencesinin olup olmadığı, sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı ve 2022 sayılı Kanuna göre yardım alıp almadığıyla ilgili bilgileri,

7-) Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanından kişinin vergi mükellefiyeti ve üzerine kayıtlı aracı olup olmadığına ilişkin bilgileri,

8-) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sisteminden de kişinin Arazi Varlığı, Ekili Arazi Varlığı, Tarımsal Desteklerden yararlanıp yararlanmadığı ve büyükbaş/küçükbaş hayvan sayısına ilişkin verileri temin ediliyor.

 

Aktif durumdaki sistemde 8 başlık altında 22 ayrı sorgulama saniyeler içinde yapılabiliyor. SOYBİS'ten önce sosyal yardım için müracaat eden kişilerin muhtaçlığının belgelenmesi için vatandaşların söz konusu kamu kurumlarını ya tek tek dolaşması ya da Tek Adımda Hizmet Ofislerini kullanması gerekiyordu. Ayrıca sosyal yardımlardan mükerrer yararlanmanın engellenmesi için kurumlar arası yazışma yapılması gerekiyordu. Vatandaşların kamu kurumlarını tek tek dolaşarak evrak toplaması için en az 3-5 gün zaman harcaması ve ulaşım masraflarına katlanması; Tek Adımda Hizmet Ofislerinde işlemlerin tekemmül etmesi için ise en azından 15-20 gün süreye ihtiyaç duyuluyordu. SOYBİS'in hayata geçirilmesiyle birlikte aylık olarak yaklaşık 1 milyon evrak ortadan kaldırıldı, 2 milyon TL yol parası vatandaşın cebinde kaldı, ortalama başvuru süresi 3 ila 15 günden birkaç dakikaya indi.

 

VOIP: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü hizmet kalitesini yükseltmek ve hızlı bir şekilde işlemlerini yürütmek maksadıyla teknolojinin sağladığı imkânlardan faydalanmayı kendisine gaye edinmiştir. Son yıllarda birçok farklı bilişim projesi, E-devlet uygulamaları ve sistem altyapısındaki değişiklikler ile SYDGM ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının iş ve işlemlerini kolaylaştırılmış, iş süreçleri kısaltılmıştır. Bu maksatla geliştirilen projelerden biri de "İnternet Üzerinden Ücretsiz Görüşme (VOIP) ve Uçtan Uca Sanal Özel Ağ" projesidir.

 

İnternet Üzerinden Ücretsiz Görüşme ve Uçtan Uca Sanal Özel Ağ projesi sayesinde SYDGM ile ülke genelinde her il ve ilçede kurulu bulunan 973 adet SYD Vakfı arasında İnternet üzerinden ses network'u oluşturulmuş, iletişim hem daha kolay hem de sıfır maliyetle gerçekleştirilmeye başlanmıştır.