İl Müdürlükleri 1. Grup Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi

     Bakanlık merkez teşkilatında 2016 yılı itibariyle kullanımına başlanan Yeni Elektronik Belge Yönetim Sisteminin taşraya yaygınlaştırılması kapsamında  05-10 Şubat  2017 tarihleri arasında Kızılcahamam / Ankara  ilinde EBYS Eğitici Eğitimi düzenlenmiştir. 33  ilden toplam 106 personelin katılım sağladığı eğitim kapsamında elektronik belge yönetim süreçleri , elektronik imza temin ve kullanım süreçleri,  uygulamalı olarak anlatılmıştır. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin taşraya yaygınlaştırılması ile kağıt israfı ve posta masraflarının azaltılması, hesap verilebilirliğin, şeffaflığın ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.